Boğaziçi
Üniversitesi
Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü

AnasayfaBaşkandanTüzükKurulKulüplerİletişim


Öğrenci Faaliyetleri ile İlgili Genel Kurallar
:

(01.02.2005 itibariyle)

  • Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüpleri faaliyetlerini destekler, teşvik eder, faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları ayırır.

  • Normal şartlar altında, kulüplerin kendi alanlarında faaliyet yapmaları beklenir. Bu faaliyetlere üniversite kaynaklarını aşan boyutlarda destek gerektiğinde, Üniversite’de yaşamın olumsuz etkilenmemesi, akademik faaliyetlerin aksamamasını sağlayacak koşullarla, üniversite dışı destekçilerden yardım alınabilir. Kulüplerin kendi alanlarında olmayan bu tip gelir getirici aktiviteleri, asıl  faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerektiğinde kullanılan bir araç olarak değerlendirilir.

A. Üniversite Dışı Destekçisi Olmayan, Kulübün Kendi Alanındaki Faaliyetler

i) Mesai saatleri içinde ise, yerinden bağımsız olarak, herhangi bir ödeme, kira bedeli, mesai ücreti söz konusu değildir.

ii) Mesai saatleri dışında ise ve salonun özellikleri, güvenliği veya teknik donanım kullanımı gibi nedenlerle fazla mesai ücreti oluşursa, Kulüp hesabından (veya Kulüp kasasında yeterli kaynak ve bilet satışı gelirleri yoksa, KAK YK oluru ile, KAK hesabından) Üniversite tarafından ödenmek üzere düşülür. Öğrenciler doğrudan personele ödeme yapmaz. Herhangi bir salon kullanım bedeli oluşmaz. 

B. Üniversite Dışı Destekçisi Olan, Kulübün Kendi Alanındaki Faaliyetler

- Madde A’dekilere ek olarak, destekçi gelirleri (veya ürün/hizmet karşılığından) %15 KAK payı kesildikten sonra, destekçi geliri kulüp hesabına yatırılır. Aktivite giderleri ve varsa (her yıl başında Rektörlüğün KAK ile görüşerek belirlediği) salon/alan kullanım giderleri bu kaynaktan karşılanır.

- Kulübün kendi alanındaki konularda, mezuniyet adaylarına iş bulmaya yönelik tanıtımlar bu guruba (B) girer.

C. Üniversite Dışı Destekçisi Olan, Kulübün Kendi Alanında Olmayan, Gelir Getirme Amaçlı Faaliyetler

    (Örneğin: Tiyatro kulübünün izni de alınarak başka bir kulüp tarafından yapılan tiyatro gösterileri, ürün dağıtımı veya kredi kartı başvurusu için stand açmak, otoparkta araba göstermek gibi)

- Bu tip gelir getirme amaçlı aktivitelere, kulübün faaliyet alanındaki büyük bir organizasyon için gerekli giderleri karşılamak amacıyla kontrollü olarak izin verildiği için, giderlerin boyutu ve o anda kulüp hesabında bulunan kaynaklar göz önüne alınarak, Üniversite’de yaşam kalitesine olacak etkiyi kontrol altında tutan Ek-A’daki şartlar çerçevesinde, ÖİD tarafından izin verilir.

- Kulübün kendi alanında olmayan konularda, ilgili kulüplerden izin alarak yaptığı, mezuniyet adaylarına iş bulmaya yönelik tanıtımlar bu guruba (C) girer.

- Mesai saatleri içinde veya dışında olmasına bakılmadan, salon/alan kullanım ve varsa mesai bedelleri, %25 KAK payı kesildikten sonra, destekçi geliri kulüp hesabına yatırılır. Aktivite giderleri bu kaynaktan karşılanır.

D. Diğer Maddeler

1. Faaliyetler için gerekli izinler ve salon ayırma işlemleri Ek-B’deki işlemler dizisi ve formlar kullanılarak tamamlanır. İzin başvuruları, faaliyet tarihinden  en az 7 gün önceki Salı günü  yapılmalıdır. Üçten daha çok dış katılımcı olan büyük organizasyonlarda bu süre 15 güne çıkar.

2. Kulüpler, kampüslerimiz dışında, gelir getirici, sponsorlu parti yapamaz. Kampüs dışındaki bu tip faaliyetlerde Üniversite’nin ve kulüplerin adları kullanılamaz.

3. Kulüpler kendi alanlarına giren, kampüslerimizde yapamadığımız (Kar Kampı tipi) faaliyetleri sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak, o faaliyeti öğrenme veya tekrarlama şansı verebilme amacı ile yapabilirler. Bu faaliyetler sadece Boğaziçi Üniversitesi içinde duyurulur. Seyahat giderleri doğrudan seyehat şirketi veya konaklama tesislerine kişisel olarak ödenir, kulübün kasasına girip, çıkmaz. Faaliyet başvurusunda, yapılacak eğitimlerin malzemelerinin, eğitmenlerinin nasıl sağlanacağı belirtilir.

4. Kampüs yaşamını olumsuz etkilediği için izin verilmeyen öğrenci faaliyetlerinin benzerlerinin diğer üniversite birimleri tarafından da düzenlenmemesi konusunda Üniversite Yönetimi destek olur.

5. KAK ve Kulüplerin çalışmalarının aksamaması için, hesaplarının düzenli ve doğru güncellenmesi, KAK ve kulüp saymanlarına iletilmesi konusunda Üniversite Yönetimi destek olur.

6. Gelir getirici olsun olmasın, alan çakışmaları ile ilgili sorunlar öncelikle KAK YK’da çözülür. Kulübün ÖİD’ye karar hakkında başvuru hakkı vardır.

7. Kulüpler ve KAK’ın hesapları, her yıl sonunda, isteyen Boğaziçi Üniversitesi üyesinin görebileceği şekilde kulup tarafından elektronik ve/veya basılı ortamda duyurulur.

8. Normal kulüp faaliyetleri için, kulüplerin çalıştırıcı ücretleri KAK hesabı veya üniversite kaynaklarından ödenmez. Üniversitemizde ilgili alanda eğitmen veya gönüllü eğitici bulunmadığında, bu konuda yapılacak başvurular KAK ve ÖİD tarafından faaliyetin içeriği, sıklığı, ödemenin miktarı, kulübün gelirleri, KAK ve Üniversite’de bulunan kaynaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

9. Kulüpler iç ve dış haberleşmelerini e-posta ağırlıklı olarak yürütür. Kulüplerin aylık telefon giderleri, her yıl başında,  ÖİD ve KAK’ın beraberce belirleyeceği bir tavanı aşamaz. Çok büyük uluslararası organizasyonlar (Spor Bayramı, ICAMES gibi) düzenleyen kulüpler faaliyeti de içine alan iki ay süre ile bu miktarı beş katına kadar attırmak için ÖİD’ye başvurabilir.

 

 © 2010 B.Ü. Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü
Tüm Hakları Saklıdır.